CENSO

centrum spracovania odpadov

Ocenenia

zlaty mravec

Zlatý mravec za LSPO

Katedre neželezných kovov a spracovania odpadov HF TUKE v spolupráci s ŽP Výskumno vývojovým centrom s.r.o. bola udelená cena (diplom, cena) Odpadového hospodárstva ZLATÝ MRAVEC za rok 2013 v kategórii Inovatívne riešenie za projekt "Laboratórium spracovania priemyselných odpadov“

Fotogaléria

Osobnost vedy a techniky 2011

Osobnosť vedy a techniky 2011

Táto cena bola udelená prof. Ing. Tomášovi Havlíkovi, DrSc. – vedúcemu Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov Hutníckej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach za významný vedecký, pedagogický a spoločenský prínos a vynikajúce výsledky v oblasti recyklácie a spracovania odpadov a hydrometalurgie primárnych a sekundárnych surovín.

Viac...

eko 2011

EKO 2011

Katedre neželezných kovov a spracovania odpadov HF TUKE v spolupráci s ŽP Výskumno vývojovým centrom s.r.o. bola udelená cena (diplom, cena) Odpadového hospodárstva ZLATÝ MRAVEC za rok 2013 v kategórii Inovatívne riešenie za projekt "Laboratórium spracovania priemyselných odpadov“

FotogalériaZbroník abstraktov

erasmus 2011

Erasmus študent roka 2010

Esej o Erasmus študijnom pobyte vo Fínsku študentky doktorandského štúdia Ing.Martiny Petránikovej obsadila 1.miesto v súťaži ERASMUS ŠTUDENT ROKU 2010, ktorú vyhlásila SAAIC - Národná agentúra pre celoživotné vzdelávanie

Viac...Výťazná esej

top 2010

TOP 2010

Diplomová práca Anny Kochmanovej s názvom " Získavanie prvkov vzácnych zemín z odpadov " sa v súťaži TOP 2010 (Technika ochrany prostredia) umiestnila v kategórii Študentská práca na 1. mieste. Vedúcim diplomovej práce bol prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

Viac o TOP

Vedec roka 2008

Vedec roka 2008

Vo štvrtok 27. novembra 2008 sa udelila Cena podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2008.
V kategórii vedy a techniky do 35 rokov bola za významný prínos a výsledky v oblasti výroby hliníka a spracovania priemyselných odpadov z tejto výroby ocenená doc. Ing. Andrea Miškufová, PhD. z nášho pracoviska.

Článok

Najlepšia doktorandská práca 2008

Najlepšia doktorandská práca 2008

Medzi najlepšie vyhodnotenými prácami bola práca Ing. Dušana Oráča z nášho pracoviska "Hydrometalurgické spracovanie dosiek plošných spojov z vyradených osobných počítačov po pyrolytickej úprave"

Poster

Zlatý mravec 2007

Zlatý mravec 2007

"Centru spracovania odpadov bola udelená cena (diplom, cena) Odpadového hospodárstva ZLATÝ MRAVEC za rok 2007 v kategórii Inovatívne riešenie za projekt Laboratórium “CENTRUM SPRACOVANIA ODPADOV“

Diplom

Každý odpad je cennou druhotnou surovinou