CENSO

centrum spracovania odpadov

Centrum spracovania odpadov

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Ústav recyklačných technológií
Letná 9, 042 00 Košice

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
tomas.havlik@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 24 28
Fax: +421 55 602 80 16
Publikačná činnosť

Každý odpad je cennou druhotnou surovinou