CENSO

centre of waste processing

Centre of Waste Processing

focuses on finding, developing and testing technologies and procedures for processing industrial and municipal waste with emphasis to evaluate their value and gain new useful materials.

  • designing of tailor-made processes based on customer requirements
  • scientific studies of waste disposal
  • consultancy in the field of waste management
  • identification and characterization of waste
  • chemical analysis of elements in waste

Material recycling of industrial waste

Seminar
Date: 22. -23. 09. 2016
Place: Hotel Stupka, Tále, Horná Lehota

KNKaSO je od februára ÚRT

V rámci zmeny organizačnej štruktúry Hutníckej fakulty vznikol, spojením Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov a Katedry chémie, Ústav recyklačných technológií (ÚRT)

Nové zariadenia

CENSO má k dispozícií nové poloprevádzkové zariadenia na spracovanie odpadov.

Fond R. Kammela, n.f.,

Podporte vedu a vzdelávanie na Hutníckej fakulte TUKE a venujte 2% z daní fondu R. Kammela, n.f.

Odborná konferencia

Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21. - 23. 9. 2015, Hotel Stupka Tále

Each waste is a valuable secondary raw material