CENSO

centrum spracovania odpadov

Vybavenie

CENSO disponuje množstvom laboratórnych a poloprevádzkových zariadení na fyzikálne, termické, hydrometalurgické a elektrometalurgické spracovanie.

Fyzikálno-mechanické
spracovanie

 • delič vzorky
 • čeľusťové drviče
 • kladivový drvič
 • nožový drvič
 • vibračné mlyny
 • trecí mlyn
 • mlyn na ultrajemné mletie
 • guľový mlyn
 • sitovacie zariadenie
 • magnetický separátor
 • separátor neželezných kovov (Eddy current separátor)

Fotogaléria

Hydrometalurgické
spracovanie

 • laboratórne a poloprevádzkové lúhovacie aparatúry
 • laboratórne a poloprevádzkové elektrolyzéry

Fotogaléria

Termické
spracovanie

 • laboratórne a poloprevádzkové pece s možnosťou ohrevu do 1400°C

Fotogaléria

Každý odpad je cennou druhotnou surovinou