CENSO

centrum spracovania odpadov

Činnosť

Centrum sa vo svojej činnosti zameriava predovšetkým na vyhľadávanie, vyvíjanie a testovanie technológií a postupov na prepracovanie priemyselných a komunálnych odpadov kovových a kovonosných s cieľom využiť ich hodnotu a získať nové využiteľné materiály.Projekty

V doterajšej činnosti sa Centrum venovalo výskumu najmä v nasledovných oblastiach:

 • Spracovanie použitých zlievarenských pieskov
 • Spracovanie oceliarenských úletov a kalov
 • Spracovanie kalov z povrchovej úpravy kovov
 • Spracovanie a využitie odpadov z výroby hliníka
 • Spracovanie a využitie Al sterov z tavenia hliníka
 • Spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení
 • Spracovanie dosiek plošných spojov
 • Spracovanie mobilných telefónov
 • Spracovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov
 • Spracovanie komunálneho odpadu v rámci mesta Košice
 • a iné

Každý odpad je cennou druhotnou surovinou