CENSO

centrum spracovania odpadov

Knižné publikácie

Názov: NEŽELEZNÉ KOVY, ICH VLASTNOSTI, VÝROBA A APLIKÁCIA

Autor: Jarmila Trpčevská, Martina Laubertová

ISBN: 978-80-553-4178-1

Rok vydania: 2022

Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach

Obsah

Názov: Nakladanie s odpadmi – vysokoškolské skriptá

Autor: Zita Takáčová, Andrea Miškufová, Jana Pirošková

ISBN: 978-80-553-4051-7

Rok vydania: 2022

Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach

Obsah

Názov: Ušľachtilé kovy

Autor: Dušan Oráč, Jakub Klimko, Pavol Liptai

ISBN: 978-80553-3971-9

Rok vydania: 2021

Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach

Obsah

Názov: Environmentálne aspekty a vplyvy výroby kovov I

Autor: doc. Ing. Martina Laubertová, PhD., prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc., doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD.

ISBN: 978-80-553-3986-3

Rok vydania: 2021

Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach

Obsah

Názov: Teória recyklačných procesov - Návody na cvičenia

Autor: Dušan Oráč, Dušan Klein, Jana Pirošková, Jakub Klimko

ISBN: 978-80-553-3657-2

Rok vydania: 2020

Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach

Obsah

Názov: Metodický pokyn vzorkovania DPS z vyradených mobilných telefónov - návrh

Autor: Ing. Martina Laubertová, PhD. doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.

ISBN: 978-80-553-3441-7

Rok vydania: 2019

Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach

Obsah

Názov: Úvod do úpravy nerastných surovín

Autor: Ing. Martina Laubertová, PhD. Ing. Tomáš Vindt, PhD.

ISBN: 978-80-553-2536-1

Rok vydania: 2019

Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach

Obsah

Názov: Zinok, jeho aplikácia, výroba a recyklácia

Autor: doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.

ISBN: 978-80-553-2997-0

Rok vydania: 2018

Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach

Obsah

Názov: Spracovanie komunálneho odpadu - návody na cvičenia

Autor: Zita Takáčová, Andrea Miškufová

ISBN: 978-80-553-3073-0

Rok vydania: 2017

Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach

Obsah

Názov: Kovový odpad a jeho spracovanie

Autor: Jarmila Trpčevská, Martina Laubertová

ISBN: 978-80-553-2365-7

Rok vydania: 2015

Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach

Počet strán: 130

Obsah

Názov: Neželezné kovy

Autor: Martina Laubertová, Jana Pirošková, Ivana Kobialková

ISBN: 978-80-553-2110-3

Rok vydania: 2015

Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach

Počet strán: 170

Obsah

Názov: Druhotné suroviny a odpady - návody na cvičenia

Autor: Dušan Oráč, Tomáš Vindt

ISBN: 978-80-553-1644-4

Rok vydania: 2014

Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta

Počet strán: 122

Obsah

Názov: Waste - Secondary Raw Materials 5

Autor: Dušan Oráč, František Kukurugya

ISBN: 978-80-8143-094-7

Rok vydania: 2013

Vydavateľ: EQUILIBRIA, s.r.o., Košice, Slovensko

Počet strán: 328

Obsah

Názov: Spracovanie a recyklácia hliníkových odpadov

Autor: Andrea Miškufová, Tomáš Havlík

ISBN: 978-80-8143-080-0

Rok vydania: 2013

Vydavateľ: EQUILIBRIA, s.r.o., Košice, Slovensko

Počet strán: 384

Obsah

Názov: Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov I,

Výskyt a možnosti spracovania odpadov vznikajúcich pri výrobe hliníka

Autor: Andrea Miškufová, Dušan Oráč, Martina Laubertová

ISBN: 978-80-8143-083-1

Rok vydania: 2013

Vydavateľ: EQUILIBRIA, s.r.o., Košice, Slovensko

Počet strán: 178

Obsah

Názov: Kammel´s Quo Vadis Hydrometallurgy 6

Autor: František Kukurugya, Dušan Oráč

ISBN: 978-80-969886-4-8

Rok vydania: 2012

Vydavateľ: Polygrafia Gutenberg s.r.o., Slovensko

Počet strán: 272

Obsah

Názov: Hydrometalurgické procesy - návody na cvičenia

Autor: Dušan Oráč, Tomáš Havlík

ISBN: 978-80-8173-008-4

Rok vydania: 2012

Vydavateľ: Equilibria s.r.o., Košice, Slovensko

Počet strán: 160

Obsah

Názov: Základné informácie o odpadoch

Autor: Zita Takáčová, Andrea Miškufová

ISBN: 978-80-89284-78-8

Rok vydania: 2011

Vydavateľ: Equilibria s.r.o., Košice, Slovensko

Počet strán: 236

Obsah

Názov: Recyklácia použitých prenosných batérii a akumulátorov

Autor: Tomáš Havlík, Peter Demeter

ISBN: 978-80-89284-27-6

Rok vydania: 2009

Vydavateľ: Equilibria s.r.o., Košice, Slovensko

Počet strán: 190

Obsah

Názov: ODPADY - DRUHOTNÉ SUROVINY III (Mimoriadné číslo Acta Metalurgica Slovaca)

Autor: Tomáš Havlík, Peter Demeter

ISSN: 1335-1532

Rok vydania: 2006

Vydavateľ: Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Košice, Slovensko

Počet strán: 464

Obsah

Názov: Hydrometallurgy: Principles and applications

Autor: Tomáš Havlík

ISBN: 978-1-84569-407-4

Rok vydania: 2008

Vydavateľ: Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England

Počet strán: 536

Obsah

Názov: Kammel's QUO VADIS HYDROMETALLURGY 5 (Mimoriadné číslo Acta Metalurgica Slovaca)

Autor: Tomáš Havlík, Peter Demeter

ISSN: 1335-1532

Rok vydania: 2008

Vydavateľ: Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Košice, Slovensko

Počet strán: 294

Obsah

Názov: ALUMINIUM MATERIALS AND TECHNOLOGIES FROM A TO Z

Autor: Štefan Michna, Ivan Lukáč, Petr Louda, Vladivoj Očenášek, Heinz Scheider, Jaromír Drápala

Rudolf Kořený, Andrea Miškufová et al.

ISBN: 978-80-89244-18-8

Rok vydania: 2007

Vydavateľ: Adin, s.r.o., Prešov, Slovensko

Počet strán: 613

Obsah

Názov: ENCYKLOPEDIE HLINÍKU

Autor: Štefan Michna, Ivan Lukáč, Vladivoj, Očenášek, Rudolf Kořený, Jaromír Drápala

Heinz Scheider, Andrea Miškufová a kol.

ISBN: 80-89041-88-4

Rok vydania: 2005

Vydavateľ: Adin, s.r.o., Prešov, Slovensko

Počet strán: 700

Obsah

Názov: Vzorkovanie tuhých materiálov

Autor: Tomáš Havlík

ISBN: 80-8073-587-5

Rok vydania: 2006

Vydavateľ: Emilena, Košice, Slovensko

Počet strán: 220

Obsah

Názov: Hydrometalurgia: Podstata a princípy

Autor: Tomáš Havlík

ISBN: 80-8073-337-6

Rok vydania: 2005

Vydavateľ: Emilena, Košice, Slovensko

Počet strán: 480

Obsah

Názov: Hydrometallurgy (Special Issue)

Autor: Tomáš Havlík, Peter Baláž

ISSN: 0304-386X

Rok vydania: 2005

Vydavateľ: Elsevier

Počet strán: 161

Obsah

Názov: Kammel's QUO VADIS HYDROMETALLURGY IV (Mimoriadné číslo Acta Metalurgica Slovaca)

Autor: Martin UKašík, Tomáš Havlík

ISSN: 1335-1532

Rok vydania: 2004

Vydavateľ: Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Košice, Slovensko

Počet strán: 341

Obsah

Každý odpad je cennou druhotnou surovinou