CENSO

centrum spracovania odpadovVenujte 2 % z dane na podporu vedy a výskumu v oblasti spracovania odpadov

Prečo venovať 2 % z dane Fondu R. Kammela, n.f.?
Sú to peniaze, ktoré by Vám tak či tak neostali - odviedli by ste ich štátu. Ich poukázaním Fondu R. Kammela, n.f. teda o nič neprichádzate. Všetky takto získané prostriedky budú v zmysle štatútu Fondu R. Kammela, n.f. použité na podporu vzdelávacieho procesu, vedy a výskumu na Fakulte Materiálov, Metalurgie a Recyklácie.

Aj keď sa nejedná o veľký príspevok, pomôže nám v práci, ktorú robíme.

Ako poukázať 2% z dane

 Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 1. Vyplňte si daňové priznanie.
 2. Ak podávate daňové priznanie Typ A, vyplňte VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Ak podávate daňové priznanie Typ B, vyplňte XII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
 4. Maximálna suma, ktorú môžete venovať je 2 % zo zaplatenej dane, minimálna suma je 3€. Danú sumu vpíšte do príslušnej kolónky daňového priznania.
 5. Doplňte identifikačné údaje inštitúcie: Fond R. Kammela, n.f., Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 31 266 185. Daňové priznanie je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad najneskôr do 31. marca 2016.
 6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Dokumenty:
Daňové priznanie za rok 2015 FO - typ A
Potvrdenie o podaní
Daňové priznanie za rok 2015 FO - typ B
Potvrdenie o podaní

Fyzická osoba, ktorá požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov:

 1. Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od príjmateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 6. Doplňte identifikačné údaje inštitúcie: Fond R. Kammela, n.f., Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 31 266 185. Ak použijete verziu vyhlásenia uvedenú nižšie, tieto údaje už vypĺňať nemusíte.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Dokumenty:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane (editovateľná verzia)

Právnická osoba:

 1. Vyplňte si daňové priznanie.
 2. V daňovom priznaní vyplňte príslušné kolónky na poukázanie 2 % z dane – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
 3. Maximálna suma, ktorú môžete venovať je 2 % zo zaplatenej dane, minimálna suma je 8€). Danú sumu vpíšte do príslušnej kolónky daňového priznania.
 4. Doplňte identifikačné údaje inštitúcie: Fond R. Kammela, n.f., Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 31 266 185.
 5. Daňové priznanie je potrebné doručiť na príslušný daňový úrad najneskôr do 31. marca 2015.
 6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

Dokumenty:
Daňové priznanie za rok 2015 PO
Potvrdenie o podaní

Dôležité odkazy:

Časové lehoty mechanizmu 2 % z dane
Zoznam príjmateľov 2 % z dane na rok 2016
Portál ROZHODNI.SK - informačný portál

Každý odpad je cennou druhotnou surovinou